Lars-Nila Lasko

Lawyer - Jurist

Sweden 2016

Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Välkommen till Lars-Nila Laskos hemsida!

Varför en hemsida?

Vad är syftet med en hemsida? Ja, det är en bra fråga!
Syftet är inget annat än det resultat du ser. Många har en hemsida för att dela med sig av sin hobby eller annat. För mig har hemsidan bara varit ett korttidsprojekt för att lära mig göra en hemsida. Eftersom jag inte har något annat att skriva om så blev det bara en självpresentation. Men, jag har massor av fritidsintressen - så snart skriver jag om något annat!
Vem läser den här hemsidan?

Ja, det är också en bra fråga!
Egentligen har jag mest gjort webbplatsen för att lära mig själv att göra en hemsida, lära mig nya webbprogram och internetlösningar. Så, antalet besökande kommer därför inte att vara allt för stort. Å andra sidan har jag många goda vänner och ett mycket stort kontaktnät som kontinuerligt växer. Förhoppningsvis läser också nya vänner och andra min hemsida.Nästa internetprojekt?

Naturligtvis att lära mig mer om hemsideprogram, samt att kontinuerligt uppdatera hemsidan med nya datatekniska lösningar. Så, om det ibland uppstår kortvariga störningar så är det jag som testar!

Andra internetprojekt är att, som många andra, börja blogga. Du kommer att hitta länkarna till mina nya bloggar på denna hemsida.Vem är jag?

Du undrar säkert vem jag är? Så här kommer några ord om mig själv och min bakgrund;


Utbildning ger kunskap

Universitetsutbildning

Har en gedigen utbildning som jurist och statsvetare med svensk förvaltningsinriktning.

Vidareutbildning

Jag anser att det är viktigt för var och en att kontinuerligt se över sitt utbildningsbehov och vidareutbilda sig. Vi lär i och för sig så länge vi lever, men vi kan aldrig lära oss för mycket. Själv har jag genomgått ett stort antal kurser i främst lednings- och personalfrågor.


Erfarenhet ger färdighet!

Arbeten

Är före detta Notarius Publicus i Norrbottens län, Domstolsjurist vid Haparanda Tingsrätt, Kanslichef vid NSI, Kanslichef vid Sametinget, Kanslichef vid RSÄ, Kanslichef för Norrlands största antidiskrimineringsbyrå och numera chef vid statlig myndighet.

Uppdrag

Har innehaft och innehar ett stort antal betydelsefulla uppdrag i internationella organ som Rådgivare till Fonden First Nation i USA, Vice ordförande i International Association of Indigenous Jurists (IAIJ) USA, Ledamot i Barentsrådet, Expert för nationell myndigheter som exempelvis UD, Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet, samt utsetts till Sakkunig i ett flertal statliga utredningar. Just nu innehar jag flera ordförandeuppdrag liksom olika uppdrag för Stat och Kommun.

Projekt och projektledning

Deltagit som projektchef för ett stort antal internationella som nationella projekt och projektprogram.

Utgivning av egna arbeten

Utgivit ett stort antal publikationer med huvudsakligen juridiskt innehåll. De flesta publikationerna går att beställas via ditt lokala bibliotek för utlåning.


Arbete

Statlig Myndighet

Chef

Samiskt Center

Kanslichef

Samiskt Center mot diskriminering och rasism, Verddeviessu, är en nystartad organisation som på kort tid blivit Norrlands största Anti-diskrimineringsbyrå. Centret bedriver rådgivning, information, föredrag, projektverksamhet, utställningar och annan verksamhet mot diskriminering och rasism i norr. Centret driver även Norrlands största anti-diskrimineringsblogg. Trots att Samiskt Center är en ny organisation har dess utveckling gått väldigt snabbt. Centret har nu en internationell styrelse, internationell verksamhet och internationell organisationen.

RSÄ

Kanslichef

Riksorganisationen Same Ätnam är Nordens äldsta samiska huvudorganisation och grundades redan år 1945. Same Ätnam, som är en av de största samiska huivudorganisationerna, har varit en aktiv samisk samhällsbyggare. De flesta samiska organ och institutioner som finns i dag har Same Ätnam tagit initiativ till. Mer om Same Ätnam finns på organisationens hemsida

Sametinget

Kanslichef

Sametinget är samernas folkvalda parlament och som öppnas vart fjärde år av H:m Konungen. Sametingets kansli med ett 30-tal anställda är beläget i Kiruna och leds av en kanslichef. Mer information om Sametinget finns på myndighetens hemsida

NSI

Sektionschef

Vid Sameinstitutet tjänstgjorde jag som sektionschef för Sektionen för Näring, miljö och rättigheter.

Haparanda Tingsrätt

Tingsnotarie

Tingsmeditering fullgjordes vid Haparanda tingsrätt

Länsstyrelsen

Notarius Publicus

Under min tid som domstolsjurist utnämndes jag till Notarius Publicus för Norrbottens län av Länsstyrelsen.

Kontakta Lars-Nila


Bloggar

Chefsblogg

NY BLOGG 2016

Eftersom jag har nästan 30 års praktisk erfarenhet som chef på olika nivåer inom statliga myndigheter och privata organisationer vill jag dela med mig av mina erfarenheter till andra chefer. Till detta kommer att jag även har en omfattande chefsutbildning. Till min frus fasa har jag också ett stort bibliotek med managment- och ledarskapsböcker till mitt förfogande. Förhoppningsvis ger chefsbloggen inspiration till nya och gamla chefer om betydelsen av ledarskap. Att vara chef innebär att producera resultat, utveckla verksamhet och nå uppsatta mål. Vägen dit är dock inte så enkel!

Här är länken till min Chefsblogg!

Arbetsmarknadspolitisk Blogg

NY BLOGG 2016

Jag har ett stort samhällsengagemang och intresserad av de flesta frågor som rör vårt samhälle. Ett av de stora och mest viktigaste samhällsfrågor är arbetsmarknaden. Det är ett samhällsområde som berör oss alla. Framför allt berör det alla de som inte varit licka lyckliga som du och jag, samt står utanför arbetsmarknaden. För dessa personer finns mycket att göra för att förbättra deras situation. Får de som står utanför arbetsmarknaden bättre får vi alla det bättre!

Här är länken till min Arbetsmarknadspolitisk Blogg!

Historieblogg

NY BLOGG 2016

Jag har många fritidsintressen. Ett av dessa är rättshistoria och som på kort tid blivit en populär välbesökt blogg. För att förstå dagens samhälle måste vi förstå hur dagens samhälle kommit till. Jag vill gärna dela med mig av mina rättshistoriska kunskaper

Här är länken till min Historiebloggen!

Personlig blogg

NY BLOGG 2016

Att blogga har blivit var och ens nya intresse i vårt informationssamhälle. Det är ett sätt att informera släkt och vänner vad man dagligen sysslar med. Det kan ju också vara ett sätt att dela med sig av sina intressen, hobby eller annat. Vad bloggen kommer att innehålla vet jag inte ännu. Det mer intressanta för mig med bloggen är att utveckla mitt dataintresse och testa nya datatekniska lösningar. Så om min personliga blogg kommer att se annorlunda ut så beror det på att jag testar och prövar nya datalösningar, nya dataprogram, nya datascripts eller annat!

Här är länken till min Personliga blogg!